Języki obceRozwój osobisty

Połącz Halloween z nauką j. obcych

Tekst ten powstał nie tylko z okazji zbliżającego się święta Halloween, ale również z potrzeby pokazania Wam, że bieżące tematy, a mamy ich codziennie całą masę, mogą posłużyć nam do nauki języków obcych. Świąt i okazji do celebrowania jest wiele, więc dlaczego nie wykorzystać aktualnej tematyki do zgłębiania języków obcych? Tak będzie więc dzisiaj.

Zanim zaczniecie czytać poniższy tekst, winny jestem wam wyjaśnienia. Bo nie jest to zwykły artykuł o językach obcych, jak czynię to zazwyczaj. To nawet nie jest zwykły tekst o Halloween. Nieco nietypowo, bo w dwóch językach, a w zasadzie trzech, pragnę zachęcić Was do niezwykle skutecznej metody uczenia się języków obcych. Chodzi mianowicie o porównywanie tekstów w dwóch językach. Czytacie coś po polsku, potem w języku obcym. Spostrzegacie poszczególne frazy i sprawdzacie, jak to samo brzmi w języku obym. Tak to w skrócie mogę podsumować.

Postanowiłem więc przygotować dla Was teksty w języku angielski i niemieckim – wybrać z nich poszczególne fragmenty, połączyć w całość i przetłumaczyć na język polski. W ten sposób powstała ciekawa historia o święcie Halloween, przeplatana językiem angielskim i niemieckim. Całość oryginalnych artykułów znajdziecie w linkach poniżej.

Niemiecki:https://www.stern.de/panorama/gesellschaft/halloween–so-kam-der-grusel-aus-den-usa-nach-deutschland-3526542.html
Angielski: https://www.gettinenglish.com/whats-halloween-about/

Mam nadzieję, że forma ta sprawi, że część z was, która nie zna któregoś z tych języków, zapała miłością do tego drugiego, dotychczas nieznanego języka. Bo każdy język jest piękny, kiedy poznamy go bliżej.

Zaczynamy!

DE: Für ältere Semester ist es ein obskurer, aus den USA importierter Brauch. Für Kinder, Jugendliche und inzwischen immer mehr Erwachsene ein neuer, willkommener Anlass zum Feiern. An Halloween verkleidet man sich inzwischen auch in Deutschland. Kinder ziehen von Haus zu Haus und fordern mit dem Spruch „Süßes, sonst gibt’s Saures” Geschenke.

PL: Dla tych nie pierwszej młodości jest obskurnym, importowanym ze Stanów Zjednoczonych zwyczajem. Dla dzieci, młodzieży oraz coraz częściej dla dorosłych – nową, mile widzianą okazją do świętowania. Na Halloween przebiera się również w Niemczech. Dzieci przemieszczają się z domu do domu i z sentencją „słodko, inaczej będzie kwaśno” (tłumaczenie dosłowne) proszą o prezenty.

 

EN: But the questions is: „How did it start?”. In fact, there are lots of stories which may seem very unrealistic but for the Americans what counts is fun. On website timeanddate.com we get to know that „Halloween originated as a pagan festival in parts of Northern Europe, particularly around what is now the United Kingdom. Many European cultural traditions hold that Halloween is a time when magic is most potent and spirits can make contact with the physical world. In Christian times, it became a celebration of the evening before All Saints’ Day. Immigrants from Scotland and Ireland brought the holiday to the United States.

PL: Ale pytanie brzmi: „Jak to się zaczęło?”. Faktycznie, jest wiele historii, które mogą wydawać się bardzo nierealne, ale dla Amerykanów liczy się zabawa. Na stronie timeanddate.com możemy się dowiedzieć, że „Halloween pochodzi z pogańskiego święta w regionach północnej Europy, głównie miejsc wokół obecnej Wielkiej Brytanii. Wiele europejskich tradycji kultury utrzymuje, że Halloween jest czasem, kiedy magia jest najpotężniejsza, a duchy potrafią kontaktować się ze światem fizycznym. W czasach chrześcijańskich stało się świętem na wieczór przed Dniem Wszystkich Świętych. Imigranci ze Szkocji i Irlandii przenieśli to święto do Stanów Zjednoczonych.

 

DE: Entstanden ist das Halloween-Fest in Irland. Nahm man lange Zeit an, Halloween habe seine Wurzeln in einem alten keltischen Erntedank-Brauch, geht die Wissenschaft heute von einem rein christlichen Ursprung aus: Demnach leitet sich der Name von „All Hallows’ Eve” – dem Abend vor Allerheiligen – ab. Verkürzt wurde daraus mit der Zeit „Halloween”. Über ausgewanderte Iren gelangte der Brauch im 19. Jahrhundert in die USA. Dort kam dann der für Halloween so typische Kürbis ins Spiel, und es entstand die Sitte, dass Kinder von Haus zu Haus ziehen und um Süßigkeiten bitten – oder mit Streichen drohen.

PL: Święto Halloween powstało w Irlandii. Przez długi czas przyjmowano, że Halloween ma swoje korzenie w staroceltyckim zwyczaju dziękowania za zbiory. Lecz obecna nauka podaje czysto chrześcijańskie pochodzenie: Sama nazwa pochodzi od słów „All Hallows‘ Eve“ – wieczoru przed Wszystkimi Świętymi. Wraz z czasem nazwa została skrócina do „Halloween“. Dzięki osiedlającym się Irlandczykom zwyczaj tej dotarł w XIX wieku do USA. Tam do gry weszła tak typowa dla Halloween dynia oraz powstał zwyczaj chodzenia dzieci z domu do domu i proszenia o słodycze lub grożenia psikusem.


EN: The commercialization of Halloween started in the 1900s, when postcards were produced. Halloween costumes started to appear in stores in the 1930s and the custom of “trick-or-treat” appeared in the 1950s. The types of products available in Halloween style increased with time. Now Halloween is a very profitable holiday for the manufacturers of costumes, yard decorations and candy”.

PL: Komercjalizacja Halloween rozpoczęła się w na początku XX wieku, kiedy produkowano kartki pocztowe. Stroje halloweenowe zaczęły się pojawiać w sklepach w latach 30-tych, a zwyczaj mówienia „cukierek albo psikus“ pojawił się w latach 50-tych. Liczba produktów dostępnych w stylu Halloween wzrastała wraz z czasem. Obecnie Halloween jest bardzo dochodowym świętem dla producentów kostiumów, dekoracji ogrodowych oraz cukierków.

Na zakończenie prezent…

…i pamiętajcie – zamiast oglądać filmiki na YouTube, bierzcie się do roboty. Języki same się nie nauczą 🙂

Trzymacie się!

Piotr Kruk
Piotr Kruk - poliglota, mówca TEDx oraz praktyk międzynarodowego biznesu. Od kilkunastu lat pracuje w ponad 20 krajach Europy wykorzystując w codziennej pracy aż 7 języków obcych. Autor książki „Język obcy w 6 miesięcy” oraz pasjonat praktycznego podejścia do nauki języków.